e-shop
publikací

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

Příprava na realizaci školních projektů
 
1.1. Plánování projektů
Na každé partnerské škole proběhly formou seminářů o projektovém plánování přípravy na školní projektovou činnost. Semináře vedli odborní pracovníci realizačního týmu a účastnili jich všichni členové školního projektového týmu dané školy. Mezi jednotlivými semináři školní projektové týmy tvořili návrh podoby školního projektu.
Bylo vybráno shodné téma všech pěti školních projektů a to tvorba Školní virtuální naučné stezky. Stezka by měla vést v dostupném okolí školy a postihovat svými zastávkami zajímavá místa či jevy. Výraz virtuální označuje tu skutečnost, že zastávky nebudou fyzicky osazené panely, bude vytvořen pouze tištěný průvodce a provádět po ní budou žáci třídy, která bude projekt řešit.
Školní projekt bude řešit jedna třída druhého stupně, případně s podporou dalších aktivních žáků nebo volnočasových aktivit. Projekt bude řešen především během vyučování v souladu s výukovými plány, jimž musí odpovídat i téma (úroveň, odbornost) jednotlivých zastávek stezky. Naopak v některých případech bude vhodné školní výukové plány změnit vzhledem k některým tématům, které se školy rozhodly zpracovat.
Ukázalo se, že z časových důvodů je potřeba uskutečnit minimálně dva plánovací semináře na každé škole a případně doplnit o jednu či více terénní vycházku. Snažili jsme se školní projekt přesně definovat tak, aby před začátkem práce se žáky ve školním roce 2010/2011 bylo zcela zřejmé CO, KDY A JAK se bude řešit, byla brána v úvahu rizika a jasně pojmenovány potřeby. K tomu nám pomáhala tzv. „plánovací tabulka“, kterou jsme postupně společně tvořili, diskutovali a upravovali. Výsledná podoba plánovací tabulky školního projektu nebude pro školní týmy stoprocentně závazná a bude možno ji podle situace částečně měnit, ale v tuto chvíli jasně školní projekt popisuje a lze podle ní začít se žáky plnohodnotně pracovat.

Ukázka takové tabulky.


1.2. Vybavení škol
Takhle tedy například vypadal květnový „ježíšek“ na ZŠ Nové Hrady
Koncem dubna a začátkem května bylo všech pět škol vybaveno novou technikou, která bude pomáhat v řešení jejich školních projektů. Jednalo se o nové fotoaparáty (digitální zrcadlovky Olympus), GPS (Oregon, některé i s vestavěným fotoaparátem), notebooky, tiskárny, dataprojektory, projekční plátna, mikroskopy (některé i s digitální kamerou). Ze softwaru získala každá škola licenci pro deset uživatelských míst profesionálního grafického programu PagePlus X4. Pomocí něj bude možné velmi jednoduše a kvalitně tvořit se žáky školní časopisy i tištěné průvodce, dále je možné v něm např. vytvářet postery, pozvánky, vizitky atd. Navíc byly ještě některé školy vybaveny softwarem pro úpravu videosekvencí z projektové práce, které budou prezentovány na webových stránkách daných škol, a také programem pro profesionální psaní a tisk notových partitur (zařazení hudební výchovy do projektové práce).


1.3. Odborné semináře pro pedagogy
Význam těchto odborných seminářů spočíval především v pomoci při tvorbě školního projektu (seminář Projektové plánování I, II), dále v zaškolení a rozšíření dovedností v práci s novými fotoaparáty, GPS a grafickým softwarem PagePlus X4. Součástí nabídky seminářů byl i neobyčejně zajímavý seminář pana Pavla Mörtla o historických událostech v našem regionu po první a druhé světové válce. Na podzim tohoto roku nás čekají ještě semináře další a to seminář přírodovědný o vodních bezobratlých našeho regionu a kurz práce s videokamerou a programem Pinnacle Studio.
Přehled proběhlých odborných seminářů:

termín

místo

název

lektor

účast

foto

17.2.2010

ZŠ a MŠ Horní Stropnice

Projektové plánování I

Mgr. M. Jarolímek, Mgr. Lenka Kučerová

5

-

4.3.2010

ZŠ a MŠ Malonty

Projektové plánování I

Mgr. M. Jarolímek, Mgr. Lenka Kučerová

5

-

5.3.2010

ZŠ a MŠ České Velenice

Projektové plánování I

Mgr. M. Jarolímek, Mgr. Lenka Kučerová

5

-

8.3.2010

ZŠ Benešov nad Černou

Projektové plánování I

Mgr. Lenka Kučerová
Irena Haňurová

4

-

10.3.2010

ZŠ Nové Hrady

Projektové plánování I

Mgr. M. Jarolímek, Mgr. Lenka Kučerová

5

-

24.3.2010

ZŠ a MŠ Horní Stropnice

Projektové plánování II

Mgr. Lenka Kučerová
Irena Haňurová

4

-

25.3.2010

ZŠ a MŠ Malonty

Projektové plánování II

Mgr. M. Jarolímek, Mgr. Lenka Kučerová

5

-

8.4.2010

ZŠ a MŠ České Velenice

Projektové plánování II

Mgr. Lenka Kučerová, Irena Haňurová

5

zde

12.4.2010

ZŠ Benešov nad Černou

Projektové plánování II

Mgr. Lenka Kučerová,
Irena Haňurová

5

zde

5.5.2010

ZŠ Nové Hrady

Projektové plánování II

Mgr. Lenka Kučerová
Irena Haňurová

5

-

5.5.2010

ZŠ Nové Hrady

Obsluha fotoaparátů, zásady fotografování, tipy na dobré foto a zpracování obrázků

Mgr. Radek Sova

26

zde

12.5.2010

ZŠ a MŠ České Velenice

Obsluha GPS a zpracování jejích výstupů

Pavel Skála

21

zde

19.5.2010

Nové Hrady, Koželužna

Region po I. a II. světové válce. Hranice, lidé a jejich osudy.

Pavel Mörtl

11

zde

2.6.2010

ZŠ a MŠ Horní Stropnice

Grafický software Page Plus X4 - úvod do programu, tvorba časopisů, posterů

Mgr. Radek Sova

14

zde

16.6.2010

ZŠ a MŠ Malonty

Grafický software Page Plus X4 - úvod do programu, tvorba časopisů, posterů

Mgr. Radek Sova

11

zde

 

1.4. Společné setkání školních projektových týmů partnerských škol
Setkání proběhlo 26. 5. 2010 v Koželužně v Nových Hradech a zúčastnilo se jej 25 účastníků. Program společného setkání byl rozdělen do dvou bloků.
V prvním bloku byli účastníci formou krátké prezentace seznámeni s dosavadním průběhem celého projektu a s výhledy do nadcházejícího období (Mgr. Lenka Kučerová). Následovaly prezentace jednotlivých školních projektových týmů, ve kterých byla krátce představena škola a jednotliví členové školních projektových týmů, dále byli účastníci seznámeni s náplní školních projektů, tedy tím, jaká témata bude zpracovávat Školní virtuální naučná stezka na dané škole (Mgr. Pavel Cehák, PaedDr. Jaroslav Baláš, Mgr. Radek Sova, Bc. Iva Lebedová, Mgr. Karel Kříha a Mgr. Kateřina Marešová).
Druhý blok byl svým charakterem více diskusní. Zástupci tří škol (ZŠ a MŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady a ZŠ Benešov nad Černou) seznámili ostatní účastníky krátce se svojí účastí na podobném projektu Školy na hranici. Následně popsali jednak pozitivní přínos tohoto projektu pro danou školu (tedy co jejich škole, pedagogům a žákům projekt přinesl), zároveň byly zmíněny i negativní stránky projektu (co se nepodařilo, bylo špatně). Byly jmenovány problémy, které se během projektu vyskytly a diskutovány možnosti jejich řešení. Rovněž byly diskutovány praktické zkušenosti z projektové práce se žáky. Na základě této věcné diskuse vznikl soubor určitých doporučení pro vedení školního projektu, který představoval jeden z hlavních přínosů celého setkání.
 
Závěry z tohoto druhého bloku naleznete zde.
 
 Tady jsou jednotlivé prezentace:
 Realizační tým
 ZŠ a MŠ České Velenice
 ZŠ a MŠ Horní Stropnice
 ZŠ Malonty
 ZŠ Benešov nad Černou
 ZŠ Nové Hrady - projektový tým
 ZŠ Nové Hrady - zkušenosti z projektové práce
 ZŠ Nové Hrady
 
A fotky ze setkání zase tady.


1.5. Příprava pedagogů na projekt (individuální příprava)
Mimo aktivity řešené s realizačním týmem se členové školních projektových týmů partnerských škol připravovali na svůj projekt i individuálně. Konkrétně především studiem literatury, individuálními terénními pochůzkami během vytyčování a úpravách trasy Školní virtuální naučné stezky, dále například návštěvami archivů či knihoven.