e-shop
publikací
Organizace vznikla v roce 1999 z iniciativy 7 občanů Nových Hradů. Naším cílem je prostřednictvím kulturních, společenských a sportovních akcí a lokálních projektů přispívat k rozvoji oblasti Novohradských hor a současně posilovat zde základy občanské společnosti. Naše realizované akce a projekty jsou tak vesměs dílem širokého týmu řešitelů. Mezi nimi je zastoupena místní samospráva, podnikatelské subjekty a občané, kteří o účast na realizaci projeví zájem. Naše sdružení pak působí jako koordinátor aktivit, které vedou k napsání projektů, jako předkladatel žádostí o finanční dotace či granty a jako koordinátor vlastní realizace.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 10 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
NOS je členem Sdružení Růže a sdružení Greenways.

Složení výboru NOS:

» předseda NOS - Irena Haňurová
» místopředseda - Lenka Kučerová

Výroční zpráva 2004, ve formátu PDF, ke stažení zde (124kB)
Výroční zpráva 2005, ve formátu PDF, ke stažení zde (550kB)

Historie činnosti NOS:

Novohradská občanská společnost (NOS) byla založena v únoru 1999. Cílem občanského sdružení se v počátku stala snaha realizovat projekty a akce, které svým obsahem rozvíjejí kulturní, společenský a sportovní život v oblasti Novohradských hor. Cílem byla široká spolupráce s dalšími občany, NNO, podnikateli a samosprávou.

NOS má z minulých let zkušenosti s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:

1) V letech 2005 až 2007 probíhala realizace projektu Globálního grantu (opatření 2.3. RLZ) zaměřeného na vznik a pilotní vyzkoušení rekvalifikačního kurzu pro mládež po ukončení střední školy.

2) V období 2005 - 2008 NOS realizovala vzdělávací projekt Vzdělávání pro jihočeský venkov (OP RLZ, opatření 2.4.), který byl zaměřen na vývoj a ověření programu dalšího profesního vzdělávání členů a zaměstnanců místních akčních skupin.

3) V letech 2006 - 2008 NOS realizovala projekt Školy na hranici ( OP RLZ, opatření 3.1.), jehož cílem byla inovace ŠVP na čtyřech vybraných ZŠ podél česko-rakouské hranice. Tato inovace spočívala mimo jiné v intenzivním zavádění metod projektového vyučování jako formy implementace vybraných průřezových témat do výchovně vzdělávacího procesu.

4) V letech 2008 - 2009 realizovala NOS projekt Vzdělávání pro Sdružení Růže, který byl podpořen z PRV. Projekt obsahoval komplexní vzdělávací program zaměřený na rozvoj lidských zdrojů pro šetrný a udržitelný cestovní ruch.

5) V roce 2010 NOS zahájila realizaci dvou projektů v rámci OPVK. V lednu byl zahájen projekt Školy pro region (CZ.1.07/1.1.10/02.0037), jehož cílem je prostřednictvím spolupráce pěti ZŠ spolu s NOS vytvořit a ověřit relativně jednotnou metodiku propojení regionálního a průřezového vyučování včetně učebních manuálů.

6) Druhý projekt, který má nadregionální charakter (Školy pro venkov CZ.1.07/1.1.00/14.0208) byl zahájen v říjnu 2010 a skončil v srpnu 2013.

7) V období let 2012-2013 byl realizován projekt Společně pro vzdělávání občanů, který byl podpořen z OPVK, oblast podpory 3.1.