e-shop
publikací
Tato stránka je věnovaná publikacím, které vydala Novohradská občanská společnost. Všechny tyto publikace si lze objednat e-mailem na adrese: infonos@seznam.cz nebo v našem e-shopu.
Do objednávky napište o jakou publikaci máte zájem, kolik kusů, vaše jméno a adresu, e-mailovou adresu, případně telefoní číslo. Objednávku vyřídíme nejpozději do tří dnů od obdržení objednávky. Nebude-li v objednávce uvedeno jinak, zašleme zboží poštou na dobírku. Ceny jsou bez poštovného a balného.


Pamětí Novohradska

(Novohradsko, Stropnicko, česko-rakouské příhraničí)
V již třetím doplněném vydání doprovodné publikace k naučné cyklotrase jsou zajímavé informace o historii celé oblasti od počátku osídlování po nedávnou současnost. Bude možné sledovat nejenom snahu šlechtických rodů o ovládnutí tohoto území, ale i jeho postupný hospodářský rozmach, který se odrážel například ve vývoji rybníkářství a lesnictví. Jsou zde též zaznamenány jak příběhy obyčejných lidí, tak i pověsti vážící se k jedno-tlivým zastavením na stezce. V další části knihy je pozvánka k návštěvě historických pamětihodností i přírodních zajímavostí rakouského příhraničí. Prostor je také věnován národní přírodní památce Terčino údolí, od jeho historického vzniku a vývoje po současnost. U jednotlivých zastavení je možno se dále dozvědět informace o životním prostředí ve vztahu k současnému stavu krajiny, a snad i malé poučení.
Celá naučná cyklotrasa je dlouhá asi 54 kilometrů, najdete na ní 19 zastávek s informačními panely a provede návštěvníka po trase Nové Hrady – Žár – Horní Stropnice – Dobrá Voda – Šejby a poté pohraniční „signálkou“ zpět. V rámci projektu k přírodě šetrné turistice, podpo-řeném Ministerstvem životního prostředí, došlo v roce 2012 k její rekonstrukci a vydání této knihy. V ní je přiložen list, do kterého je možno obkreslit malé kovové reliéfy umístněné na konstrukci panelů. Po jeho předložení v informačním středisku v Nových Hradech, můžete získat malý dárek. Nedílnou součástí knihy je opět vložená mapa.
cena: 69 Kč

Pamětí Vitorazska

(Novohradsko, Třeboňsko, Waldviertel)
Tato kniha slouží nejen jako jihočeská historická naučná cyklotrasa, ale i pro chvíle odreagování se z všedního života, neboť příběhy v ní zaznamenané jsou jak příběhy skutečné, smutné i veselé, takové, které přímo ovlivňovaly osudy lidí na česko-rakouské hranici, tak i příběhy smyšlené, legendy a pověsti, které často sloužili i pro výchovu potomstva.
Historicko –naučná stezka Pamětí Vitorazska je jedním z dílů volné trilogie o historii života v česko-rakouském pohraničí.
Názvem Vitorazsko je v této publikaci označováno území ČR v oblasti povodí horní
Lužnice. Je to pruh země táhnoucí se v šíři 6 – 10 km při česko-dolnorakouských hranicích.Okruh naučné cyklotrasy je dlouhý maximálně 89 km, spojuje 29 zastávek s informačními panely, popisující historii jednotlivých míst.
Název je odvozen od města Weitra,což je česky Vitoraz. V odborné literatuře je také spojováno s knížetem Vitorazem, jenž se svojí družinou nalezl nový domov Vitorazsko. Jinou legendu o vzniku Vitorazska zaznamenal kronikář Rožmberků kdy byl Vitko poražen Vojenem z rodu Přemyslovců a toto místo poté nazváno Vitoraz (porážka Vitova).
cena: 69 Kč

Za skrytými poklady Novohradska

(Historie sklářství, heraldika, plavení dřeva, na kole za krásou Novohradských hor)
Tato publikace si neklade za cíl být přesným popisem sklářské historie na Novohradsku, ale chce být připomínkou slávy sklářství v tomto regionu a zároveň pozváním k návštěvě překrásných Novohradských hor, jejich měst, městeček, vesnic, osad a přírodních krás. Je také pozvánkou k cyklistickému putování po Sklářských cestách. Dalším tématem v této publikaci je „heraldika“ – seznamuje nás se znaky a erby Nových Hradů a jeho okolí. V této knize si také připomeneme plavení dřeva, které mělo pro Novohradsko také veliký význam.
cena: 45 Kč

Jihočeské cyklotrasy III.

(Česká Kanada, Jindřichohradecko, Třeboňsko, Novohradsko)
Jedná se o mapu nejen cyklistickou. Zasahuje od Šumavy (Frymburk), přes Blanský les (Chvalšiny), Křemži, Boršov nad Vltavou, CHKO Třeboňsko, až po Dačice.
cena: 50 Kč

 

 

Krajinou humanity

(Průvodce naučnou stezkou „krajinou humanity“)
Naučná stezka „krajina humanity“ je dlouhá 6 km. Střídají se zde krajinné výhledy s místy, na kterých nacházíme drobné památky. Trasa vede od osady Chvalkov – rozcestí turistických tras u Klažar – Kondrač – pod Kondračskou horou – samoty Na hrbech a zpět nás zavede do Chvalkova. Domníváme se, že obsahová náplň naučné stezky může oslovit návštěvníky zdejšího kraje, ale může být i výukovou pomůckou pro děti středních a základních škol. Jako nosné téma naučné stezky předkládáme humanistické myšlenky šesti světových osobností. V druhé části publikace je doprovodný text, který má být pomůckou pro výuku přírodopisných předmětů dětí základních škol. Celá publikace je koncipována dvojjazyčně se zrcadlovým česko – německým textem.
cena: 15 Kč

Mapa - Novohradsko

(Výlet do Nových Hradů)
Velmi zajímavá mapa Nových Hradů a okolí. Na jedné straně této rozkládací mapy je vyobrazeno okolí Nových Hradů, které zasahuje až do Rakouska. Na druhé straně jsou tipy na výlety jak po Novohradsku, tak po Rakousku. Naučné stezky pro pěší i cyklisty, výlety pro děti i přírodní a jiné zajímavosti.
cena: 30 Kč

 

Příběhy novohradských domů

(Domy, lidé, řemesla, tradice)
Kniha určená všem zájemcům o historii města Nové Hrady. Vznikla v rámci projektu Příběhy domů, který se pokouší o trochu netradiční pohled do novohradské minulosti. Kniha přináší příběhy jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř zapomenuté osoby, řemesla či události. Podkladem pro tuto knihu byly autentické vzpomínky žijících pamětníků, zápisky či psané vzpomínky těch, kteří už tento svět opustili, archivní materiály, články a především knihy novohradského archiváře Antona Teichla o historii města.
cena: 109 Kč

Lesnická naučná stezka Terčino údolí

(Průvodce po naučné stezce na Novohradsku nejen pro děti)
Napínavý průvodce po zastávkových tabulích od brány do Terčina údolí, přes Švýcarskou chatu k Lázničkám. Obsahuje vyprávění na téma, které najdete, ale i nenajdete, na zastávkové tabuli Lesnické naučné stezky. Dále je zde díl „zkuste si“ – není nic lepšího, než když si to, co se dozvíte, hned také sami vyzkoušíte! Publikace také obsahuje křížovku – u každé zastávky odpovězte na jednu otázku a odpověď vepište do křížovky na konci tohoto průvodce. A když budete mít štěstí, můžete i něco vyhrát!
cena: 30 Kč

Naučná stezka Tereziino údolí

(Průvodce po naučné stezce na Novohradsku nejen pro děti)
Dozvíte se zde o historii celého Tereziina údolí, o stromech i rostlinách, které zde rostou. Navíc vás čekají nové úkoly a zajímavosti z této krajiny.
cena: 30 Kč

 

Naučná stezka Červené blato

(Průvodce po naučné stezce na Novohradsku nejen pro děti) Průvodce červenými blaty. Naučná stezka vede z Jiříkova údolí. Ke každé zastávce se váže jedna kapitola této knížky. Opět jsou součástí publikace úkoly a zábavné vyprávění o rašeliništích i fauně a flóře v této oblasti.
cena: 30 Kč

 

Naučná stezka Sokolí Hnízdo

(Průvodce po naučné stezce na Novohradsku nejen pro děti)
Tento průvodce vám bude společníkem nejen při návštěvě krajiny a toho, co uvidíte na vlastní oči, ale nabídne vám i hlubší poznání rozmanitosti přírody. Využijte tedy příležitosti a prostřednictvím úkolů, pokusů a pozorování bádejte a zkoumejte. Možná, že si při tom znovu uvědomíte, jak krásně a zajímavě je na naší Zemi a že i náš život je jedno velké dobrodružství.
cena: 30 Kč

První tři

(Kraví, Kuní, Vysoká)
To panorama je vidět zdaleka. Od Českých Budějovic, od Třeboně, od Jindřichova Hradce. A když je dobré počasí, diví se mnozí motoristé, jedoucí z Veselí nad Lužnicí po hrázi Horusického rybníka, co je to za hory na obzoru. Někteří je zahlédnou letmo při cestě na dovolenou k moři či lyžování do Alp. A někdy to trvá roky, než se rozhodnou ty vzdálené hory navštívit. Možná jste to teď vy. Vydejte se na vrcholy Vysoké, Kraví a Kuní hory s naší knihou. Přílohou je „protokol pro získání mince“. Na každé hoře jsou umístěna razidla na zvláštních sloupech v blízkosti cest, pro obdržení mince je nutno získat otisky razidel všech tří hor. Pokud se vám to podaří, pošlete protokol na uvedenou adresu a za odměnu získáte pamětní minci.
cena: 89 Kč

Das Land vor Gmind

(3 velké jihočeské cyklostezky)
Souhrn pamětí Vitorazska, Novohradska a Slepičích hor. Kniha v německém jazyce.
cena: 120 Kč

 

 

Themen.Wege.

(Stezky poznání)
Kniha v německém jazyce.
cena: 50 Kč

 

 

DVD – Výlet do Nových Hradů

cena: 50 Kč

 


Publikace dostupné na požádání

Průvodce školní virtuální naučnou stezkou

(České Velenice)
Historie Českých Velenic, Vitorazska, česko-rakouské vztahy v minulosti i současnosti, místní dendrologická zahrada, kaštanová alej a mnoho dalšího perem školáků z Českých Velenic.

 

 

Průvodce školní virtuální naučnou stezkou

(Horní Stropnice)
Průvodce Horní Stropnicí opět od žáků základní školy. Humenická přehrada, Cuknštejn, kostel sv. Mikuláše, fara v Horní Stropnici, koupaliště i Mariánský sloup – o tom všem se dozvíte v tomto zajímavém průvodci.

 

 

Průvodce školní virtuální naučnou stezkou

(Benešov nad Černou)
Školní virtuální naučná stezka se skládá z 12 zastávek. Délka stezky je 5 km. Cílem stezky je přiblížit veřejnosti historické a přírodovědné zajímavosti okolí Benešova nad Černou, které si mnohdy při procházkách ani neuvědomujeme nebo o nich vůbec nevíme. Současně chce také upozornit na stopy, které po sobě lidé zanechávají. Na stopy pozitivní i negativní. V neposlední řadě jde o výukový materiál pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o svém okolí a jeho historii. S pomocí tohoto průvodce a dvanácti pracovních listů je možné se s danou problematikou zajímavým a netradičním způsobem seznámit přímo v terénu.

Průvodce školní virtuální naučnou stezkou

(Malonty)
Cílem tohoto průvodce bylo vytvoření naučné stezky žáky základní školy v obci Malonty a jejím blízkém okolí. Stezka má délku cca 6 km. Startovním místem je budova ZŠ, následuje místní kostel, výhled za kostelem Farský rybník, Boží muka, Husův a Žižkův vrch, biofarma Bemagro a obelisk na návsi.

 

 

Průvodce školní virtuální naučnou stezkou

(Nové Hrady)
Děti základní školy v Nových Hradech nás seznámí s historií města, kulturními či společenskými tradicemi i poznáváním přírodovědné tematiky. Obeznámí nás s tím, kde se nacházel špitál, či věznice, řemeslná ulička i nám přiblíží Dolní bránu do Nových Hradů, která se zde zachovala. Prostě velice povedený průvodce Novými Hrady a to nejen pro školáky!

 

Novohradské hory - Geocaching

Brožurka, která obsahuje 5 tras kolem Nových Hradů na nichž lze nalézt vždy po 3 ukrytých schránkách. Každá trasa má svůj název. Nejkratší se nachází přímo v zámeckém parku v Nových Hradech. Na dvou kilometrech si můžete hru vyzkoušet. Další čtyři okruhy pak mají od 10 do 16 km. Jedna vede okolím Nových Hradů a další tři jsou v Novohradských horách, přístupné z výchozích míst v Hojné Vodě, Joachimsthalu a Pohoří na Šumavě. Místa, na kterých jsou ukryty schránky, lze rozdělit na čtyři témata: zaniklé vsi, památné stromy, tisícové vrcholy a hraniční kameny. Kromě nich na trasách objevíte také studánky, kapličky, boží muka, skalní útvary či přírodní rezervace.

Pěšky za poznáním Novohradska
(Cestou stromů a lidí po Nových Hradech a okolí)

Společným tématem všech tří následujících publikací je vliv lidské činnosti na životní prostředí a krajinu v průběhu historie a současnosti. Jsou představeny jak pozitivní, tak negativní příklady. Trasy lze absolvovat dvojím způsobem: podle GPS souřadnic jednotlivých zastávek nebo bez GPS navigace podle mapy se zakreslenou trasou a zastávkami, která je součástí každé publikace. Okruhy je možné využít v rámci individuální turistiky, mohou však posloužit také jako zpestření školního vyučování nebo zájmové činnosti dětí i dospělých.

Pěšky za poznáním Novohradska
(Pod ochranou dvou hor a dvou věží)

7 km dlouhá procházka se začátkem trasy v Horní Stropnici, vedoucí přes Dobrou Vodu až po Paseky.

 

 

 

Pěšky za poznáním Novohradska
(Z Benešova nad Černou okolo Zaječího vrchu)

Nádherná procházka 5 km dlouhá nás zavede po okolí Benešova nad Černou vedoucí přes lesy i chatovou oblast, na které se dozvíme odkud pochází název říčky Černá a dalších spoustu zajímavých informací.