Nabízíme vám účast v projektu, jehož cílem je v ucelené podobě zodpovědět tyto otázky, přinést jeho účastníkům nové znalosti a dovednosti a tím přispět ke zvýšení úrovně služeb v oblasti cestovního ruchu.
PRACUJETE Nebo Podnikáte   
v oblasti Cestovního ruchu?
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ  PRO SDRUŽENÍ  RŮŽE
Program rozvoje venkova, opatření III.3.1. Vzdělávání a informace
AKTUÁLNÍ
INFORMACE
VÝUKOVÉ 
MATERIÁLYLucie Sovová, manažerka projektu
tel. 777966676, lu.sovova@seznam.cz

Květa Jarolímková
tel. 602150208
KONTAKTY:
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
 Projekt Vzdělávání pro Sdružení Růže (07/0002/3310a/231/000189)
je spolufinancován z EZFRV.
Evropa investuje do venkovských oblastí.
Seznam školení - ke stažení ...zde
Předběžná přihláška na jednotlivá školení - ke stažení... zde